Omurilik Tümörü

Omurilik tümörü, omurilikten veya omuriliğin zarından veya sinir kılıflarından gelişen tümörlerdir. Bunlar, intradural tümörlerin ana türleridir:

 • Omurilik dokusundan gelişen (İntradural İntramedüller) tümörler, gliomalar, astrositomlar veya ependimomlar gibi omuriliğin içindeki hücrelerde başlar.
 • Omurilik zarı (dura) veya sinir kılıfından gelişen (Intradural Ekstramedüller) tümörler, omuriliği çevreleyen zarda veya omurilikten çıkan sinir köklerinde büyür. Omuriliğin içinde başlamasalar da, bu tür tümörler omurilik sıkışmasına ve diğer sorunlara neden olarak omurilik işlevini etkileyebilir.  Menenjiyomlar, nörofibromlar, schwannomalar gibi nispeten daha iyi huylu tümörler bu grupta yer alır

Omurga tümörü, omurilik kanalında veya omurgayı oluşturan kemiklerde gelişen tümörlerdir.   Vertebral tümör olarak da adlandırılır. Omurgadan başlayıp, omurilik zarını tutarak omuriliğe baskı yapabilirler.

Metastatik Tümörler, vücudun diğer bölgelerinden gelen tümörler omurlara, omuriliğin etrafındaki destek yapılara veya nadir durumlarda omuriliğin kendisine metastaz yaparak yayılabilir

Omurilik tümörü bulguları

Omurilik tümörleri, tümörün yerine, büyüklüğüne ve yayılımına göre farklı belirti ve bulgulara neden olabilir. Tümörler omuriliği veya omurganın sinir köklerini, kan damarlarını veya kemiklerini etkileyebilir.

 • Ağrı: Tümör yerleşim bölgesinde yanıcı rahatsız edici ağrı şeklinde görülebilir. Sırt ağrısı, omurga tümörlerinin yaygın bir erken semptomudur. Ağrının geceleri artması belirgindir. Sinir kökü basısına bağlı kollara veya bacaklara vuran ağrılar görülebilir.
 • Kuvvet kaybı, duyu kaybı: Özellikle kollarda veya bacaklarda duyu kaybı veya kas güçsüzlüğü görülebilir. Bazen düşmeye yol açan yürüme zorluğu gelişebilir. Acıya, sıcağa ve soğuğa karşı daha az duyarlı his bozuklukları gelişebilir
 • Bağırsak veya mesane fonksiyon kaybı: Kabızlık, işeme zorluğu veya idrarını tutamama, ereksiyon kaybı gibi bulgular görülebilir.
 • Diğer bulgular: Skolyoz, ele gelen şişlik, tortikollis, denge bozukluğu gibi bulgular görülebilir.

Omurilik tümörleri veya her türlü omurga tümörü basısı ağrıya, nörolojik sorunlara ve bazen felce neden olabilir.  Yaşamı tehdit edebilir ve kalıcı sakatlığa neden olabilir.

Omurilik tümörü tanısı

Omurga ve omurilik tümörlerinin tanısı klinik muayeneye ek olarak röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik tanı yöntemleri ile konur. Omurilik fonksiyonlarını ölçmek ve değerlendirmek için EMG, SEP, MEP gibi ek tanı yöntemleri de kullanılabilir.

Omurilik tümörü tedavisi

Amaç tümörü tamamen temizleyip ortadan kaldırmak olsa da hastanın yaşı, genel klinik durumu, tümörün cinsi, yayılımı vs gibi durumlar değerlendirilerek tedavi planı yapılır. Buna göre omurga veya omurilik tümörlerinin tedavisi ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi veya diğer ilaçları içerebilir.

Ne zaman bir doktora görünmeli?

Erken teşhis ve tedavi omurga tümörleri için önemli olduğundan, aşağıdaki durumlarda sırt ağrınız hakkında doktorunuza danışın:

 • Kalıcı ve ilerleyici ağrılarınız oluyorsa,
 • Ağrılarınız geceleri daha da kötüleşiyorsa,
 • Kanser geçmişiniz var ve yeni sırt ağrınız başladıysa,
 • Mide bulantısı, kusma veya baş dönmesi gibi başka kanser semptomlarınız varsa,
 • Bacaklarınızda veya kollarınızda ilerleyen kas güçsüzlüğü veya uyuşma oluyorsa.