Karpal Tünel Sendromu

Median sinirin elde bilek iç kısmında geçtiği kemik ve bağlardan oluşan tünel içinde sıkışması sonucu elde, parmaklarda ve bilekte ağrı uyuşma ve güçsüzlükle karakterize bir durumdur.

Karpal Tünel Sendromu Nedenleri

Ana neden bilek kanalını oluşturan bağların kalınlaşıp siniri sıkıştırmasıdır. Daha çok:

 • Tekrarlayıcı bilek hareketleri sık yapan kişiler veya meslek gruplarında
 • Bilek eklemi kırık ve çıkıklarında kanalın daralmasına yol açarak
 • Titreşimli alet kullanan mesleklerde
 • Alkolizm, şeker hastalığı, aşırı şişmanlık hallerinde
 • Romatoid artrit, gut, üremi, amiloidoz gibi hastalığı olanlarda
 • Hamilelikte geçici olarak görülebilir

Karpal Tünel Sendromu Bulguları

 • Özellikle gece ağrıları belirgindir. Hastalar elini bir ağırlık altında ezilmiş gibi hissettiklerini söyler. Sıklıkla ağrı nedeniyle uyanırlar veya uyumakta zorluk çekerler.
 • Ellerini şişmiş, gerilmiş gibi hissettikleri için sabahları ellerini sallamak rahatlatmak isterler
 • Uyuşma, karıncalanma özellikle ilk üç parmakta belirgindir
 • Parmak uçlarında hissizlik belirgindir
 • Elleriyle bazen cisimleri kavramakta zorlanırlar, özellikle uzun süreli klavye ile çalışmak, direksiyon kullanmak, yazı yazmak gibi işler zorlaşabilir.

Bu hastalarda tanı el-bilek muayenesi ve Elektromyografi (EMG) ile konur.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

 • Bileği zorlayıcı tekrarlayıcı hareketlerden kaçınmak,
 • Geceleri bileği nötr pozisyonda tutan el-bilek atelleri kullanmak
 • Antiinflamatuar ilaçlar
 • Steroid enjeksiyonu

Karpal Tünel Sendromu Cerrahisi

Lokal anestezi altında ufak bir insizyonla sinirin serbestleştirilmesi.