Kubital Tünel Sendromu (Ulnar Oluk Sendromu)

Ulnar sinirin dirsek iç kısmında yüzeyel seyrederek iki kemik çıkıntı arasından geçerken veya hemen buradaki kasların, bağların ve kas kirişlerini oluşturduğu bir yapının arasından devam ederken sıkışmasıdır.

Kubital Tünel Sendromu Nedenleri

  • Dirseğin uzun süre kıvrılmasını gerektirici durumlar (dirseklere dayanarak çalışmak vs.)
  • Dirsekte oluşan darbeler, kırık ve çıkıklar
  • Dirsekte oluşan kitleler

Kubital Tünel Sendromu Bulguları

  • Özellikle yüzük (4. parmak) ve serçe parmakta (5. parmak) ağrı, uyuşukluk ve karıncalanma en sık görülen semptomlardır.
  • Dirsek ve ön kola uzanan ağrı, uyuşma, yanma.
  • Bazı hastalarda el kaslarında güçsüzlük, el becerilerinde zayıflık görülebilir.

Bu hastalarda tanı fizik muayene ve Elektromyografi (EMG) ile konur.

Kubital Tünel Sendromu Tedavisi

  • Dirseği zorlayıcı hareketlerden kaçınmak
  • Dirsek atelleri kullanmak
  • Antiinflamatuar ilaçlar
  • Steroid enjeksiyonu

Kubital Tünel Sendromu Cerrahisi

Sinirin serbestleştirilmesi, gerekirse sıkıştığı oluktan gevşetilip geçiş yerinin hafif değiştirilmesi.