Bel Kayması (Spondilolistezis)

Bel kayması, omurgamızın arka elemanlarında oluşan defekte bağlı olarak bir omurun anatomik yapısının bozulup ilişkili olduğu komşu omura göre kaydığı bir durumdur.

Spondilolistezis ağrısı belde lokalizedir, kalçaya ve uyluk arka yüzüne yayılabilir. Ağrı belin her iki yanında ve iki bacağa doğru yayılabilir.

Belirtiler şunları içerir:

 • Bel ve sırt ağrısı
 • Kas gerginliği ve sertliği
 • Kalçaya vuran ağrı
 • Bacaklara yayılan ağrı (sinir kökleri üzerindeki baskı nedeniyle)
 • Aktiviteyle daha da kötüleşen ağrı (Hareketle ve ayakta durmakla artar, istirahatle azalır)
 • Ayakta durma veya yürüme zorluğu

Bel Kaymasının Nedenleri ve Risk Faktörleri

Altı ana tip spondilolistezis vardır:

Konjenital spondilolistezis: Bir kişinin doğduğu andan itibaren bir omur kusurludur.

İstmik spondilolistezis. Buna spondiloliz adı verilen başka bir durum neden olur. Spondilolizde, bir omurun ince kısmındaki bir kırık veya çatlak, omurların arkaya, öne veya altındaki bir kemiğin üzerinden kaymasına neden olabilir.

Dejeneratif spondilolistezis: Zamanla, omurların arasındaki diskler kurur ve incelir. Bu incelme, bir omurun yerinden kaymasını kolaylaştırır.

Travmatik spondilolistezis: Yaralanma veya travma, omurun yerinden kaymasına neden olur.

Patolojik spondilolistezis: Osteoporoz veya kanser gibi başka bir durum buna neden olur.

İyatrojenik spondilolistezis: Omurga cerrahisinden sonra bir omur kayar.

Spondilolistezis tanısında görüntüleme yöntemleri büyük önem taşır.

 • Röntgen Özellikle eğilirken ve doğrulurken çekilen dinamik grafilerde kayma miktarı ve açısı değerlendirilir
 • Bilgisayarlı tomografi
 • MR görüntüleme

Omurlardaki kaymanın orantısına göre spondilolistezis derecelendirilir. Düşük dereceli olanlar (I veya II) daha hafif bulgular vardır daha çok mekanik bel ağrısı yakınımları ön plandadır ve genellikle ameliyat gerektirmez. Yüksek derecelilerde ise (III ve IV) daha ciddidir. Kanal darlığı ve sinir kökü basısı bulgularına yol açabilir.

Bel Kayması Komplikasyonları

Ciddi spondilolistezis bazen cauda equina sendromu adı verilen başka bir duruma yol açar. Bu, sırtın alt kısmının kauda ekina denilen kısmındaki sinir köklerinin sıkıştığı ciddi bir durumdur. Bacaklarınızdaki hisleri kaybetmenize neden olabilir. Ayrıca mesaneyi de etkileyebilir. Bu tıbbi bir acil durumdur. Tedavi edilmezse, kauda equina sendromu mesane kontrolü kaybına ve felce neden olabilir .

Bel Kaymasının Tedavi Yolları

Tedavi şunları içerebilir:

 • Dinlenme, ağırlık aktivite kısıtlaması
 • İbuprofenveya naproksen dahil anti-inflamatuar ilaçlar
 • Steroid iğneleri
 • Fizik Tedavi ile destekleyici karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi
 • Destekleme

Fizik tedaviden sonra şiddetli ağrı ve sakatlık yaşamaya devam ederseniz, ameliyat bir seçenek olabilir.

Hafif kayması olan olgularda faset blokajı ve enjeksiyon tedavileri uygulanabilir.

Bel Kaymasının Cerrahi Tedavisi

Yüksek dereceli kayması olan olgular veya dinamik grafilerde aşırı hareketlilik saptanan stabilitesi bozulmuş kaymalarda halk arasında platin olarak adlandırılan vida plak sistemleri ve takoz olarak adlandırılan omurlar arası konan destek materyalleri uygulanarak omurganın desteklenmesi işlemi yapılır. Kemik yongaları veya sentetik kemikleşmeyi arttırıcı materyallerle omurganın kemik yapısı kuvvetlendirilir (Füzyon işlemi).