Tedaviler

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Evliyaoğlu’nun tedavi ettiği hastalıklar

Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri kafatası içi yapılardan gelişen tümörler veya vücudun diğer organlarından kan veya komşuluk yoluyla kafatası içine yayılan tümörler olabilir. Beyin tümörleri tüm tümöral hastalıkların yaklaşık %5’ini oluşturur.

Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı

Bel ağrısı keskin, künt sürekli sabit ya da aralıklı olabilir. Birden ya da yavaş yavaş başlayabilir. Disk fıtığına bağlı siyatik ağrılarında belden kalçaya bacak ve ayaklara yayılım görülebilir.

Bel Kayması (Spondilolistezis)

Bel kayması, omurgamızın arka elemanlarında oluşan defekte bağlı olarak bir omurun anatomik yapısının bozulup ilişkili olduğu komşu omura göre kaydığı bir durumdur.

Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi)

Boyun omurgası 7 adet omurdan oluşmuştur. Bu omurların arasında intervertebral disk denilen esnek ve kıkırdaksı bir yapı mevcuttur.

Kanal Daralması (Spinal Stenoz)

Spinal stenoz spinal kanalda ve/veya spinal sinir köklerinin çıktığı yan aralıklarda omurilik veya omurilikten çıkan sinir köklerini sıkıştırıp bası yaparak klinik belirti oluşturacak kadar olan daralmadır.

Hidrosefali

Hidrosefali, beyin-omurilik sıvısının (BOS) beyindeki karıncık (ventrikül) denilen boşluklarda aşırı derecede birikip kafa içi basıncını arttırması durumudur.

Karpal Tünel Sendromu

Median sinirin elde bilek iç kısmında geçtiği kemik ve bağlardan oluşan tünel içinde sıkışması sonucu elde, parmaklarda ve bilekte ağrı uyuşma ve güçsüzlükle karakterize bir durumdur.

Peroneal Sinir Tuzaklanması

Bacak diz ekleminin hemen dış kısmında kaval kemiği çıkıntısının hemen altından geçen peroneal sinirin kas ve bağların altından geçerken sıkışmasıdır.

Tarsal Tünel Sendromu

Tarsal Tünel Sendromu; ayak bileği iç kısmında Tibial sinirin arasından geçtiği bağ yapı altında sıkışmasıdır.

Meraljia Parestetika Hastalığı

Lateral femoral kutanöz sinirin kasık bağı (inguinal ligaman) tarafından tuzaklanması sonucu uyluk ön ve yan tarafında yanıcı sızlayıcı ağrı ve uyuşma ile karakterizedir.

Kubital Tünel Sendromu (Ulnar Oluk Sendromu)

Ulnar sinirin dirsek iç kısmında yüzeyel seyrederek iki kemik çıkıntı arasından geçerken veya hemen buradaki kasların, bağların ve kas kirişlerini oluşturduğu bir yapının arasından devam ederken sıkışmasıdır.